Csatlakozzon a populacio.hu panelhez | Keressen pénzt szabadidejében

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

A POPULACIO.hu oldalra történő regisztrációval Ön hozzájárul, hogy az Ipsos csoport (a továbbiakban „Ügynökség“) az Ön személyes adatait kezelje, beleértve az Ön által megadott család- és keresztnevét, kapcsolattartási- és szociodemográfiai adatait, amíg Ön a POPULACIO.hu regisztrált tagja. A megadott személyes adatait az Ügynökség kizárólag piackutatási célból használhatja fel.

A kutatásokban megadott válaszai anonimizált formában továbbíthatók az Ügynökség piackutatásokat megrendelő szerződéses partnereinek.

A személyes adatainak megadása önkéntes, de a POPULACIO.hu tagság elengedhetetlen feltétele. A személyes adatai megadás nélkül nem regisztrálhat a POPULACIO.hu oldalán, hogy érdekes piackutatásokban vehessen részt.

Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a POPULACIO.hu oldal tagságának megszüntetésével.


Egyúttal elismeri, hogy az Ügynökség jogosult kezelni a személyes adatait, beleértve a család- és keresztnevét, kapcsolattartási-, szociodemográfiai és banki adatait a következő célokból:

  • Az Ügynökség a POPULACIO.hu tagságból eredő kötelezettségeinek (mint például díjak kifizetése) teljesítése a POPULACIO.hu tagság fennállása alatt.
  • Az Ügynökség hatósági kötelezettségeinek (mint például adózás) teljesítése, a jogi szabályozásnak megfelelő ideig.
  • Az Ügynökség jogos érdekeinek fenntartására, azaz a piackutatásai minőségének biztosítására és a visszaélések elkerülésére, a POPULACIO.hu tagság fennállása alatt.
  • Az Ügynökség működésének érdekében, azaz az egyes piackutatásokhoz a leginkább megfelelő válaszadók kiválasztásához, a POPULACIO.hu tagság fennállása alatt.

Ennek kapcsán Önnek jogában áll megtagadni az adatainak kezelését vagy igényelni az Ön személyes adatainak hozzáférését, módosítását, továbbítását, törlését vagy a feldolgozásuk korlátozását. Az ilyen jellegű kéréseit a gdpr@ipsos.hu címre küldheti meg. A lehetőségeiről való további tájékoztatásért kérjük, látogasson a www.populacio.hu oldalra.

A POPULACIO.hu oldalán történő regisztrációval Ön elismeri, hogy a megkérdezések során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli. A hozzájárulásával titoktartást vállal a kutatások teljes tartalmára vonatkozóan, azaz semmilyen módon nem oszt meg a kérdőívekben szereplő tartalmakat (pl. képek, szövegek, hanganyagok, videók stb.).

Amennyiben ezt a kötelezettségét megszegi, az Ügynökség jogosult az azonnali kizárására a válaszadói közösségből, bármilyen kompenzáció nélkül a tagsággal szerzett, de még ki nem fizetett pénzbeli vagy egyéb anyagi díjakért.